Maskinell Distribution:

Adressering med Inkjet eller limlista/ch - lista på tidningar, foldrar, brev, blad, kuvert, från tabloid till C6 - format.

Kuvertering av tidningar, foldrar, brev, blad, från A4 till S/E65 - format.

Falsning/vikning av tidningar, foldrar, brev, blad, från tabloid till S/E65 - format.

 
 

Manuell Distribution

Adressering och kuvertering av material som inte går att maskinellt hantera.

Speciallösningar, ex. iordningställande av pärmar, oblatering etc.

 
 

Tung produktion

  • Packning av oadresserad reklam, gruppreklam, till Hushåll/Villor, Standard/Exlusiv.
  • Packning av gruppreklam till Jordbrukare, Företag, Kontor, Exklusiv.
  • Iordningställande av stafetter, pärmar, kampanjuppföljning
  • Plus mycket mer...
 
 

eMeMTe Data

  • Inskrivning/registrering av kund-, kampanj-, adressregister på data.
  • Utskrift av adresser på limlista, olika självhäftande etiketter.
  • Digital mottagning av adresser via e-post, diskett, CD-ROM eller annat datamedia för inkjetadressering.
  • Utskrift av adresser och text på A4 brev.
  • Utskrift av olika listor för uppföljning av t.ex. kampanjer.