Lager - Plock & Pack - Postal Erfarenhet

vi åtar oss att utföra hela eller delar av de logistiktjänster som krävs för att säkerställa materialflöden mellan företag och deras kunder, återförsäljare och butiker. Allt från lagerhantering till utskick och plock&pack.

Plockning och iordningsställande av mappar, pärmar och andra trycksaker/material för Packning i tex. lådor, bokomslag, papprör eller annat förpackningsmaterial. Hantering, plockning och packning av kampanjuppföljningar, beställningar från websidor/hemsidor.
eller foldrar.
Oblatering/limförslutning av trycksaker.
Fastklistring av trycksaker på bestämda ställen i tidningar, broschyrer. Speciallösningar.
Inköp
av tryck, kuvert, kartonger samt övrigt kampanjmaterial.
Inskrivning/registrering av kund-, kampanj-, adressregister på datamedia.

Postal erfarenhet
postoperatörernas sorteringsregler och krav har stor inverkan på portokostnaderna. eMeMTe har gedigen erfarenhet av att hantera kundens adressregister för att på bästa sätt optimera dessa kostnader.